Multilingual Turkish Dictionary

UÇTU

UÇTU : Turuz Dictionary

uçut. sevinc. şad

UÇTU : Turuz Dictionary

uçdu. qurtuldu.
alan uçdu, qalan cumdü

UÇTU : Turuz Dictionary

uçdu: məhv oldu.
görəndə uçdu əldən hər nə var barım, us başımda, qan damarda, təndə can durmaz

UÇTU : Turuz Dictionary

uçut. sevinc. şad

UÇTU : Turuz Dictionary

uçdu. qurtuldu.
alan uçdu, qalan cumdü

UÇTU : Turuz Dictionary

uçdu: məhv oldu.
görəndə uçdu əldən hər nə var barım, us başımda, qan damarda, təndə can durmaz