Multilingual Turkish Dictionary

UÇUŞLAMAQ

UÇUŞLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

uçmaq istəmək

UÇUŞLAMAQ : Turuz Dictionary

uçuçlamaq. uçşulamaq. özləmək. istəmək. sebmək. sövülmək. uzanmaq. çəkmək. iştahlanmaq. dadınmaq. közəkləmək. köznəkləmək. əsəvləmək. əsvələmək. həvəsləmək

UÇUŞLAMAQ : Turuz Dictionary

uçuçlamaq. uçşulamaq. özləmək. istəmək. sebmək. sövülmək. uzanmaq. çəkmək. iştahlanmaq. dadınmaq. közəkləmək. köznəkləmək. əsəvləmək. əsvələmək. həvəsləmək