Multilingual Turkish Dictionary

UÇUŞUNTA

UÇUŞUNTA : Turuz Dictionary

-kəndi uçuşunda, həvəsində olmaq: kəndi başında olmaq: öz bildiyi kimi davranmaq. kəndin başına qılıncınmaq qıyınmaq

UÇUŞUNTA : Turuz Dictionary

-kəndi uçuşunda, həvəsində olmaq: kəndi başında olmaq: öz bildiyi kimi davranmaq. kəndin başına qılıncınmaq qıyınmaq