Multilingual Turkish Dictionary

UÇUB

UÇUB : Arin Turkish Etimology Dictionary

səni öpüb qoxlağa doyamadım, uçub getdin, bağlı yollar, varamadım

UCUB : Turuz Dictionary

yaraj. sik.
ucub uçub: > ucuç. sik amcıq.
yarac. kəsici, yırtıcı arac. soyuq qoraq. soyuq silah

UCUB : Turuz Dictionary

ucuv. illət. səbəb.
ucub nə
səbəb nə.
ucublu
səbəbli.
ucubsuz
səbəbsiz.
bu ucubdan
bu səbəbdən.
bu dolağın ucubu
bu burşuqluğun səbəbi

UCUB : Turuz Dictionary

ucuv.nədən. səbəb. illət. dəlil. mocib.
bir ucuv tapmadım: bir nədən tapmadım

UCUB : Turuz Dictionary

nədən. bais.
bir çivi düşəli taxa düşdü, taxa düşəli , bir at düşdü, at düşəli , bir igid düşdü, igid düşəli , bir döğüş batdı, döğüş batalı, bir ölkə batdı, həpsinə ucub tosun çiviçi. (tosun: naşı. iş bilməz)

UÇUB : Turuz Dictionary

-uçub möjlənir: çırpınıb uçuşur: talvışır.
quşlar qamuğ talvışır: bayraq qamuğ talvışır.
quş kimi uçub, su kimi axıb, gül kimi solan sevgi. (deyim)

UÇUB : Turuz Dictionary

-uçub ötmək: uçub bitmək. uçub qurtulmaq. sönüb gedmək.
uçub tutmaq: qapmaq

UÇUB : Turuz Dictionary

amcıq. am.
ucub uçub: > ucuç. sik amcıq

UÇUB : Turuz Dictionary

-toz kimi uçub, yox olan

UÇUB : Turuz Dictionary

-toz kimi uçub, yox olan

UÇUB : Turuz Dictionary

-qat qat döşək döşüb uçub üstünə, yuvarlarıb, ağdaranıb yatan gün. (uşaqlıq, gənclik)

UÇUB : Turuz Dictionary


.oğru boğsa doğrunu, uçub gedər görməz üzüz bolluluq.
at uçub alan qaldı, igit köçüb san qaldı, gəlcəklərə öğüc qaldı. (öğüc: ibrət).
can quşu uçub təndən.
yoxsul oldun varın yoxun bir bolar, heçkim sözən işən qılmaz, kar bolar, uğur deyib tutan işin, qay bolar, qoldan uçub, umay adlı quş gedsə. (varın yoxun: varlığın yoxluğun ). (sözən: sözüvə). (uğur
xeyir). (qay
şərr). (umay
devlət. dövlət. baxt. bəxt). (misgin qılıc)

UCUB : Turuz Dictionary

yaraj. sik.
ucub uçub: > ucuç. sik amcıq.
yarac. kəsici, yırtıcı arac. soyuq qoraq. soyuq silah

UCUB : Turuz Dictionary

ucuv. illət. səbəb.
ucub nə
səbəb nə.
ucublu
səbəbli.
ucubsuz
səbəbsiz.
bu ucubdan
bu səbəbdən.
bu dolağın ucubu
bu burşuqluğun səbəbi

UCUB : Turuz Dictionary

ucuv.nədən. səbəb. illət. dəlil. mocib.
bir ucuv tapmadım: bir nədən tapmadım

UCUB : Turuz Dictionary

nədən. bais.
bir çivi düşəli taxa düşdü, taxa düşəli , bir at düşdü, at düşəli , bir igid düşdü, igid düşəli , bir döğüş batdı, döğüş batalı, bir ölkə batdı, həpsinə ucub tosun çiviçi. (tosun: naşı. iş bilməz)

UÇUB : Turuz Dictionary

-uçub möjlənir: çırpınıb uçuşur: talvışır.
quşlar qamuğ talvışır: bayraq qamuğ talvışır.
quş kimi uçub, su kimi axıb, gül kimi solan sevgi. (deyim)

UÇUB : Turuz Dictionary

-uçub ötmək: uçub bitmək. uçub qurtulmaq. sönüb gedmək.
uçub tutmaq: qapmaq

UÇUB : Turuz Dictionary

amcıq. am.
ucub uçub: > ucuç. sik amcıq

UÇUB : Turuz Dictionary

-toz kimi uçub, yox olan

UÇUB : Turuz Dictionary

-toz kimi uçub, yox olan

UÇUB : Turuz Dictionary

-qat qat döşək döşüb uçub üstünə, yuvarlarıb, ağdaranıb yatan gün. (uşaqlıq, gənclik)

UÇUB : Turuz Dictionary


.oğru boğsa doğrunu, uçub gedər görməz üzüz bolluluq.
at uçub alan qaldı, igit köçüb san qaldı, gəlcəklərə öğüc qaldı. (öğüc: ibrət).
can quşu uçub təndən.
yoxsul oldun varın yoxun bir bolar, heçkim sözən işən qılmaz, kar bolar, uğur deyib tutan işin, qay bolar, qoldan uçub, umay adlı quş gedsə. (varın yoxun: varlığın yoxluğun ). (sözən: sözüvə). (uğur
xeyir). (qay
şərr). (umay
devlət. dövlət. baxt. bəxt). (misgin qılıc)