Multilingual Turkish Dictionary

UÇUQLU

UÇUQLU : Arin Turkish Etimology Dictionary

uçuqlanmış. qəşşli. sarsaq. sərsəm. salıq. avara. dəli. şeytana vurulmuş. devə qapılmış

UÇUQLU : Turuz Dictionary

uçuğlu. uçurlu. uçlu. qoşlu. ruhlu

UÇUQLU : Turuz Dictionary

uçuğlu. uçurlu. uçlu. qoşlu. ruhlu