Multilingual Turkish Dictionary

UÇURSUN

UÇURSUN : Turuz Dictionary


könlünü göy uçursun, ağramın yer götürsun. (götürsun: dözsün. çəksin). (yarqış, dilək, dua sözü). (baxtı, istəyi göylərdə gəzib, umat bulsun, varlığı yerə artıq gəlməsin, uzun yaşasın)

UÇURSUN : Turuz Dictionary


könlünü göy uçursun, ağramın yer götürsun. (götürsun: dözsün. çəksin). (yarqış, dilək, dua sözü). (baxtı, istəyi göylərdə gəzib, umat bulsun, varlığı yerə artıq gəlməsin, uzun yaşasın)