Multilingual Turkish Dictionary

UÇURSUZ

UÇURSUZ : Turuz Dictionary

uçuğsuz. uçsuz. qoşsuz. ruhsuz.
ucursuz qıcarsız: ucsuz bucaqsız. qeyri məhdud. naməhdud. sonsuz sınırsız. (qıycar: qıncar. qıycağar. bucaq. məhdudiyyət)

UÇURSUZ : Turuz Dictionary

uçuğsuz. uçsuz. qoşsuz. ruhsuz.
ucursuz qıcarsız: ucsuz bucaqsız. qeyri məhdud. naməhdud. sonsuz sınırsız. (qıycar: qıncar. qıycağar. bucaq. məhdudiyyət)