Multilingual Turkish Dictionary

UÇURTAŞ

UÇURTAŞ : Turuz Dictionary

uçurdaş. içirdəş.
əşanlam. mütəradif.
qoşdaş. həmruh. sürdaş. həmcan

UÇURTAŞ : Turuz Dictionary

uçurdaş. içirdəş.
əşanlam. mütəradif.
qoşdaş. həmruh. sürdaş. həmcan