Multilingual Turkish Dictionary

UÇURUQ

UÇURUQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

sönük. ölümüş. çəkik. keçmiş

UÇURUQ : Turuz Dictionary


kəminməklə uçuruq, mənmənlikdir uçurum.(kəminmək: alçaq könüllük edmək). (uçurum: zavallıq). (əroğlu alçaq könüllüklə ucalır, özün donlardan, aldağçı görnüşlərdən qurtarır, qurralıqla zavallığa uğrur)

UÇURUQ : Turuz Dictionary


kəminməklə uçuruq, mənmənlikdir uçurum.(kəminmək: alçaq könüllük edmək). (uçurum: zavallıq). (əroğlu alçaq könüllüklə ucalır, özün donlardan, aldağçı görnüşlərdən qurtarır, qurralıqla zavallığa uğrur)