Multilingual Turkish Dictionary

UĞDƏLİ

UĞDƏLİ : Turuz Farsca - Türkce

çigizin çigzin. kitzin. qatınqa (sadismli). çətin, işgilli, dönüm, quyuq (kirizli) çək, nuxdə, soru, an. (mözəl)