Multilingual Turkish Dictionary

UBARƏ DAYİR EDMƏK

UBARƏ DAYİR EDMƏK : Turuz Farsca - Türkce

yenquratmaq yenidən işə salmaq