Multilingual Turkish Dictionary

UBUD

UBUD : Turkish Risale

(Ebed. C.) Ebedler, sonsuzluklar

ÜBUD : Turkish Risale

Ürkmek

UBUD : Ottoman Turkish

(Ebed. C.) Ebedler, sonsuzluklar

ÜBUD : Ottoman Turkish

Ürkmek