Multilingual Turkish Dictionary

UCAL

UCAL : Arin Turkish Etimology Dictionary

zulaq. iz

UCAL : Turuz Dictionary

qalx!: qax!. yüksəl. uç

UÇAL : Turuz Dictionary

kira, icarə verilməli.
üçal (üçal. üçdal). seşaxə

UÇAL : Turuz Dictionary

əvani. ruhi

UCAL : Turuz Dictionary

qalx!: qax!. yüksəl. uç

UÇAL : Turuz Dictionary

kira, icarə verilməli.
üçal (üçal. üçdal). seşaxə

UÇAL : Turuz Dictionary

əvani. ruhi