Multilingual Turkish Dictionary

UCALAR

UCALAR : Turuz Dictionary


ən ucalar ucası, ən ulular uluğu, ən diblərin dərini sığmaz qalmaz ölçüyə. (hər nərsənin sonu var, hər əğinin donu var)

UCALAR : Turuz Dictionary


dağ əriyər su ilə, baş ucalar dil ilə

UCALAR : Turuz Dictionary


ən ucalar ucası, ən ulular uluğu, ən diblərin dərini sığmaz qalmaz ölçüyə. (hər nərsənin sonu var, hər əğinin donu var)

UCALAR : Turuz Dictionary


dağ əriyər su ilə, baş ucalar dil ilə