Multilingual Turkish Dictionary

UCALATMAQ

UCALATMAQ : Az Turkish Farsi

مصبالابردن. بلندتر کردن. ارتقاء دادن. اعتلاء بخشیدن. برافراشتن