Multilingual Turkish Dictionary

UCALMAZ

UCALMAZ : Turuz Dictionary


olcalara bıraxma, yaşam uçar dayanmaz, bacardığın yapmasan, durmuşunda ucalmaz. (olcalara: şanslara. ehtimallara). (bacardığın: iradə etdiyin. qılındığın)

UCALMAZ : Turuz Dictionary


olcalara bıraxma, yaşam uçar dayanmaz, bacardığın yapmasan, durmuşunda ucalmaz. (olcalara: şanslara. ehtimallara). (bacardığın: iradə etdiyin. qılındığın)