Multilingual Turkish Dictionary

UCALTMA

UCALTMA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qarqışlar qocaldır, alqışlar ucaldır

UCALTMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Ucaltmaq"dan f.is.

UCALTMA : Turuz Dictionary

yücəltmə. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə. əzizləmə. sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə. ulucama. ululama. ululayış. ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram. ezaz. təziz

UCALTMA : Turuz Dictionary

yücəltmə. yasıma. yaslama. yassayış. yasayış. ərkələmə. sevmə. əzizləmə. sayqama. sayqalama. sayqayış. böyükləmə. ulucama. ululama. ululayış. ağırlama. ağırlayış. ağırsayış. soyğa. suyğa. söyğə. ərciş. ərtiş. ərşit. ehtiram. ezaz. təziz