Multilingual Turkish Dictionary

UCAQLIQ

UCAQLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ucalıq. yücəlik.
boy. boyuqluq. yuxarlıq. yüksəklik. irtifa;. mürtəfe;lik.
yücəklik. üstünlük. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. uluğluq. ululuq. böyüklük. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük. şərəf. e’tibar

UCAQLIQ : Turuz Dictionary

ucalıq. yücəlik. yücəklik. tap. tapaq. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. uluğluq. ululuq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük

UCAQLIQ : Turuz Dictionary

ucalıq. yücəlik. yücəklik. tap. tapaq. böyüklük. sayqıqlıq. sayqaq. uluğluq. ululuq. üstünlük. üstüşlük. üstüclük. üstüklük