Multilingual Turkish Dictionary

UCATMAQ

UCATMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çox ucatmaq: ululatmaq. ulğutmaq. uluqutmaq. ilahiləşdirmək

UCATMAQ : Turuz Dictionary

ucutmaq. uclatmaq.
ititmək. sivritmək. açdırmaq.
nərsənin ucuna bir tikə əkləməklə uzatmaq.
qıssalmış ətəyi ucat

UCATMAQ : Turuz Dictionary

oğurlamaq. uğurlamaq. yoğurlamaq. yuğurlamaq. doğurlamaq. ulutmaq. yüksətmək

UCATMAQ : Turuz Dictionary


baş ucatmaq:ərkiləmək. ərk eləmək. övündürmək. sevindirmək. iftixar vermək.
ərkiləyib bizədə buyurun

UCATMAQ : Turuz Dictionary

ucutmaq. uclatmaq.
ititmək. sivritmək. açdırmaq.
nərsənin ucuna bir tikə əkləməklə uzatmaq.
qıssalmış ətəyi ucat

UCATMAQ : Turuz Dictionary

oğurlamaq. uğurlamaq. yoğurlamaq. yuğurlamaq. doğurlamaq. ulutmaq. yüksətmək

UCATMAQ : Turuz Dictionary


baş ucatmaq:ərkiləmək. ərk eləmək. övündürmək. sevindirmək. iftixar vermək.
ərkiləyib bizədə buyurun