Multilingual Turkish Dictionary

UCLAMAQ

UCLAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

tuclamaq. tuşlamaq.
amaclamaq. hədəfləmək.
dəyrələmək. dəğrələmək. idarə edmək

UÇLAMAQ : Turuz Dictionary

oxumaq

UÇLAMAQ : Turuz Dictionary

oxumaq