Multilingual Turkish Dictionary

UCLATMAQ

UCLATMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dirisəmək. dirətmək. mütəvəccih edmək. yönətmək.
topları düşmana dirisə.
nə mənə gözlərivi dirisəmisən.
yel batıdan doğuya dirisəyir

UCLATMAQ : Turuz Dictionary

ucatmaq. ucutmaq.
ititmək. sivritmək. açdırmaq.
nərsənin ucuna bir tikə əkləməklə uzatmaq.
qıssalmış ətəyi ucat

UÇLATMAQ : Turuz Dictionary

kiraya, icariyə vermək

UCLATMAQ : Turuz Dictionary

ucatmaq. ucutmaq.
ititmək. sivritmək. açdırmaq.
nərsənin ucuna bir tikə əkləməklə uzatmaq.
qıssalmış ətəyi ucat

UÇLATMAQ : Turuz Dictionary

kiraya, icariyə vermək