Multilingual Turkish Dictionary

UCME

UCME : Turkish Risale

Dil tutukluğu. Tutuk tutuk kekeliyerek konuşma. * Acemlik

UCME : Ottoman Turkish

Dil tutukluğu. Tutuk tutuk kekeliyerek konuşma. * Acemlik