Multilingual Turkish Dictionary

UCQA

UCQA : Turuz Dictionary

ucğa. (avucğa) yaşlı. pir. mürşid. şeyx

UCQA : Turuz Dictionary

cuqqa. coqa. tuqat. (< cuq: tuq: düğün). nərsənin ən son düğünü, nuxdəsi. darağ. doruq. qullə. zirvə.
dağ cuqqası.
börk cuqqası.
nəhayət.
ucqarı nə edə bilər: nəhayətdə.
sözün ucqarın de: nəhayət sözün nədir.
ucqarı gözəl: olmasın gözəl. binəhayət qəşəng

UCQA : Turuz Dictionary

ucğa. (avucğa) yaşlı. pir. mürşid. şeyx

UCQA : Turuz Dictionary

cuqqa. coqa. tuqat. (< cuq: tuq: düğün). nərsənin ən son düğünü, nuxdəsi. darağ. doruq. qullə. zirvə.
dağ cuqqası.
börk cuqqası.
nəhayət.
ucqarı nə edə bilər: nəhayətdə.
sözün ucqarın de: nəhayət sözün nədir.
ucqarı gözəl: olmasın gözəl. binəhayət qəşəng