Multilingual Turkish Dictionary

UCQAŞMAQ

UCQAŞMAQ : Turuz Dictionary

uçqaşmaq. heyvanın arxa, dalı ucunda, tərkində oturmaq

UÇQAŞMAQ : Turuz Dictionary

ucqaşmaq. heyvanın arxa, dalı ucunda, tərkində oturmaq

UÇQAŞMAQ : Turuz Dictionary

uçğaşmaq. qoncuşmaq. qonçaşmaq. birdən raslaşmaq. birdənbirə birbirinə dəğmək. təsadüf edmək

UCQAŞMAQ : Turuz Dictionary

uçqaşmaq. heyvanın arxa, dalı ucunda, tərkində oturmaq

UÇQAŞMAQ : Turuz Dictionary

ucqaşmaq. heyvanın arxa, dalı ucunda, tərkində oturmaq

UÇQAŞMAQ : Turuz Dictionary

uçğaşmaq. qoncuşmaq. qonçaşmaq. birdən raslaşmaq. birdənbirə birbirinə dəğmək. təsadüf edmək