Multilingual Turkish Dictionary

UCQANMAQ

UCQANMAQ : Turuz Dictionary

tibirlənmək. təpirlənmək. çıxdığı çevrəni, mihiti bəğənməmək. girəklinmək. qaraqlınmaq. üstünmək. yüksünmək. ərnilmək. kişilənmək. salğınmaq. kibarlanmaq

UCQANMAQ : Turuz Dictionary

tibirlənmək. təpirlənmək. çıxdığı çevrəni, mihiti bəğənməmək. girəklinmək. qaraqlınmaq. üstünmək. yüksünmək. ərnilmək. kişilənmək. salğınmaq. kibarlanmaq