Multilingual Turkish Dictionary

UCQURLAMAQ

UCQURLAMAQ : Turuz Dictionary

ucurlamaq.
ititmək. kəsgiritmək. sivritmək. uc açmaq.
sona ərmək. bitirmək. nəhayətə yetmək

UCQURLAMAQ : Turuz Dictionary

ucurlamaq.
ititmək. kəsgiritmək. sivritmək. uc açmaq.
sona ərmək. bitirmək. nəhayətə yetmək