Multilingual Turkish Dictionary

UCRALIR

UCRALIR : Turuz Dictionary


az ucralır, raslanır, tapılır: burqa. buraq. bürgə. bürəg. dəğərli. salmıqlı. qanalı. dəğişli. qiymətli. bahalı. qıyamı. qıyatı. qıyam. qıyat. qıyaç. seyrək. sayaz. tənsik. çənsik. tınsıq. qınsıq. gərsik. (# gənsik). təkçil. təksil. qıtçıl. sanaz. sayaz. abalı. nadir. kəmyab. (ğərib)

UCRALIR : Turuz Dictionary


az ucralır, raslanır, tapılır: burqa. buraq. bürgə. bürəg. dəğərli. salmıqlı. qanalı. dəğişli. qiymətli. bahalı. qıyamı. qıyatı. qıyam. qıyat. qıyaç. seyrək. sayaz. tənsik. çənsik. tınsıq. qınsıq. gərsik. (# gənsik). təkçil. təksil. qıtçıl. sanaz. sayaz. abalı. nadir. kəmyab. (ğərib)