Multilingual Turkish Dictionary

UCRAQ

UCRAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qıraq. kənar.
ayrılıq. hicran

UCRAQ : Turuz Dictionary

ucrağ. uçrağ.
məruz. mərəz.
dəstrəs.
siz aradığız ucrağ deyil.
dərmanı uşaq ucrağından götür

UCRAQ : Turuz Dictionary

-ucraq ilən: ras gələnlə.
ucraq ilən ortuşalı, artışıb. (ras gələnlə savaşıb, ardıda (geri) qalmış). (ortuşalı: urtuşalı. odlaşı). ( artışıb: ardıda qalıb)

UÇRAQ : Turuz Dictionary

uçrağ. ucrağ.
məruz. mərəz.
dəstrəs.
siz aradığız ucrağ deyil.
dərmanı uşaq ucrağından götür

UÇRAQ : Turuz Dictionary

hadisə. təsadüf

UCRAQ : Turuz Dictionary

ucrağ. uçrağ.
məruz. mərəz.
dəstrəs.
siz aradığız ucrağ deyil.
dərmanı uşaq ucrağından götür

UCRAQ : Turuz Dictionary

-ucraq ilən: ras gələnlə.
ucraq ilən ortuşalı, artışıb. (ras gələnlə savaşıb, ardıda (geri) qalmış). (ortuşalı: urtuşalı. odlaşı). ( artışıb: ardıda qalıb)

UÇRAQ : Turuz Dictionary

uçrağ. ucrağ.
məruz. mərəz.
dəstrəs.
siz aradığız ucrağ deyil.
dərmanı uşaq ucrağından götür

UÇRAQ : Turuz Dictionary

hadisə. təsadüf