Multilingual Turkish Dictionary

UCRUŞMAQ

UCRUŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

uçruşmaq. içrişmək. biribirinə qoğuşmaq. quculaşmaq

UÇRUŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ucruşmaq.
içrişmək. biribirinə qoğuşmaq. quculaşmaq.
söndürmək. yatırtırmaq.
onun öpgəsin uçruşmaq gərək.
qızıb öpgəyib püsgürən, uçruşur bir gün

UÇRUŞMAQ : Turuz Dictionary

təlafi edmək.
arvadı ilə savaşır, hirsin mənim üstümə uçruşur

UÇRUŞMAQ : Turuz Dictionary

təlafi edmək.
arvadı ilə savaşır, hirsin mənim üstümə uçruşur