Multilingual Turkish Dictionary

UCTAN

UCTAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ucdan. büsbütün. dibdən. tamamiylə.
ucdan atmalısan: tamamiylə rədd edməlisən.
ucdan qırıb tamamladı

UCTAN : Turuz Dictionary

-bir ucdan: bir başdan. oğalağ comalağ. ucdan tutma.
hamı oğalağ comalağ yığışıb geddilər.
ucdan tutma: oğalağ comalağ. bir ucdan. bir başdan.
hamı oğalağ comalağ yığışıb geddilər.
ucdan tutma:qaraburun

UCTAN : Turuz Dictionary

-bir ucdan: bir başdan. oğalağ comalağ. ucdan tutma.
hamı oğalağ comalağ yığışıb geddilər.
ucdan tutma: oğalağ comalağ. bir ucdan. bir başdan.
hamı oğalağ comalağ yığışıb geddilər.
ucdan tutma:qaraburun