Multilingual Turkish Dictionary

UCTAN UCA

UCTAN UCA : Arin Turkish Etimology Dictionary

ucdan uca. başdan başa.
qırdı şəhri ucdan uca \\ nə iyid qoydu nə qoca.
ucdan uca döşənmiş döşəklər.
xəznə dolmuş mal ilə ucdan uca.
eşittiklərimi ucdan uca söylədim mən.
cihani gəzə ucdan uca \\ görmüş hər kimsə var uşaqdan qoca

UCTAN UCA : Turuz Dictionary

ucdan uca. sərəsər
ucdan uca qurumuş

UCTAN UCA : Turuz Dictionary

ucdan uca. sərəsər
ucdan uca qurumuş

UÇTAN UCA : Turkish English

adv. from end to end