Multilingual Turkish Dictionary

UCUNTAN

UCUNTAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ucundan. üzündən. ötür. ötəri. üçün

UCUNTAN : Turuz Dictionary

ucundan.
onun ucundan

UCUNTAN : Turuz Dictionary

ucundan. ucuvdan. səbəbdən. illətdən. dəlildən. mocibdən.
onun ucundan: o səbəbdən. onun ocubatından.
nə ucundan: nə ucuvdan

UCUNTAN : Turuz Dictionary

-burun ucundan quyruğaca

UCUNTAN : Turuz Dictionary


bir ucundan yapışıb çəkirkən siyrilən, açılan düğün: çırtmıq. çıtmıq. kitmik. kitmək. sırtmıq. işgəkli düğün. kıravat düğünü

UCUNTAN : Turuz Dictionary

ucundan.
onun ucundan

UCUNTAN : Turuz Dictionary

ucundan. ucuvdan. səbəbdən. illətdən. dəlildən. mocibdən.
onun ucundan: o səbəbdən. onun ocubatından.
nə ucundan: nə ucuvdan

UCUNTAN : Turuz Dictionary

-burun ucundan quyruğaca

UCUNTAN : Turuz Dictionary


bir ucundan yapışıb çəkirkən siyrilən, açılan düğün: çırtmıq. çıtmıq. kitmik. kitmək. sırtmıq. işgəkli düğün. kıravat düğünü