Multilingual Turkish Dictionary

UCUNTAQİ

UCUNTAQİ : Turuz Dictionary

-övəndirənin alt ucundaki dəmir arac: geçənəz. gəzənək. qazanaq.
sabanın, xışın ucundaki, toprağı kəsib ayıran kəsici bölümü: kəsgi. biçgi. yarqı. kəsin.
sabanın, xışın ucundaki, toprağı kəsib ayıran kəsici bölümü: kəsgi. biçgi. yarqı

UCUNTAQİ : Turuz Dictionary

-övəndirənin alt ucundaki dəmir arac: geçənəz. gəzənək. qazanaq.
sabanın, xışın ucundaki, toprağı kəsib ayıran kəsici bölümü: kəsgi. biçgi. yarqı. kəsin.
sabanın, xışın ucundaki, toprağı kəsib ayıran kəsici bölümü: kəsgi. biçgi. yarqı