Multilingual Turkish Dictionary

UCUTUR

UCUTUR : Turuz Dictionary


gəlimlidir gedimli, son ucudur ölümlü, qalan dünya, yalan dünya

UÇUTUR : Turuz Dictionary

götürür. qurtarır.
qorxu bükütür, umut uçutur!. (bükütur: məhkum edir)

UCUTUR : Turuz Dictionary


gəlimlidir gedimli, son ucudur ölümlü, qalan dünya, yalan dünya

UÇUTUR : Turuz Dictionary

götürür. qurtarır.
qorxu bükütür, umut uçutur!. (bükütur: məhkum edir)