Multilingual Turkish Dictionary

UCUV

UCUV : Arin Turkish Etimology Dictionary

ucut. ovc. uca yer

UCUV : Turuz Dictionary

ucub.nədən. səbəb. illət. dəlil. mocib.
bir ucuv tapmadım: bir nədən tapmadım.
bir ucub de: bir dəlil de. bir səbəb de

UCUV : Turuz Dictionary

ucub.nədən. səbəb. illət. dəlil. mocib.
bir ucuv tapmadım: bir nədən tapmadım.
bir ucub de: bir dəlil de. bir səbəb de