Multilingual Turkish Dictionary

UCUVSUZ

UCUVSUZ : Turuz Dictionary

ucubsuz. nədənsiz. dəlilsiz. səbəbsiz. illətsiz. movcibsiz. ucuvsuz iş olmaz

UCUVSUZ : Turuz Dictionary

ucuvsuz. illətsiz.
ucuz yoxdur ucuvsuz, untay yoxdur sağışsız. (untay: bahalı). (sağışsız: hikmətsiz)

UCUVSUZ : Turuz Dictionary

ucubsuz. nədənsiz. dəlilsiz. səbəbsiz. illətsiz. movcibsiz. ucuvsuz iş olmaz

UCUVSUZ : Turuz Dictionary

ucuvsuz. illətsiz.
ucuz yoxdur ucuvsuz, untay yoxdur sağışsız. (untay: bahalı). (sağışsız: hikmətsiz)