Multilingual Turkish Dictionary

UCUX

UCUX : Turuz Dictionary

ucub. illət. səbəb.
ucub nə
səbəb nə.
ucublu
səbəbli.
ucubsuz
səbəbsiz.
bu ucubdan
bu səbəbdən.
bu dolağın ucubu
bu burşuqluğun səbəbi

UCUX : Turuz Dictionary

ucub. illət. səbəb.
ucub nə
səbəb nə.
ucublu
səbəbli.
ucubsuz
səbəbsiz.
bu ucubdan
bu səbəbdən.
bu dolağın ucubu
bu burşuqluğun səbəbi