Multilingual Turkish Dictionary

UFALAMAQ

UFALAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

avqamaq. oğqamaq. oğmaq.
küçüləmək. kiçilmək. qırmalamaq. doğramaq.
kişi yaşlandıqca ufalanır.
burqulamaq. parçalamaq. küttüləmək. əzmək. qurttaqlamaq. qıttaqlamaq. qırttaqlamaq. parçalamaq. uvaqlamaq. parçalamaq.
övmək. uvmaq. ovmaq. oğalamaq. ovalamaq

UFALAMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çantmaq. çaltmaq. çəntmək. kəntmək. kərtmək. kantmaq. qantmaq. parçalamaq. doğramaq. oğmaq

UFALAMAQ : Turuz Dictionary

kiçiləmək. xırdalamaq. ovqulamaq. ovcalamaq. oğqulamaq. oğcalamaq. övcələmək. öğcələmək. ovmaq. ovamaq. ovalamaq. oğmaq. oğamaq. oğalamaq

UFALAMAQ : Turuz Dictionary

kiçiləmək. xırdalamaq. ovqulamaq. ovcalamaq. oğqulamaq. oğcalamaq. övcələmək. öğcələmək. ovmaq. ovamaq. ovalamaq. oğmaq. oğamaq. oğalamaq