Multilingual Turkish Dictionary

ULAŞI

ULAŞI : Arin Turkish Etimology Dictionary

çattırı. irtiş. yetşiri. bulduri. göndəri. götüri. nəql. isal. görüş. qavuş. qovuş. çatışı. yetişi. mulaqat.
ulaş. ulaşlıq. vəslət: ayrılıq qorxusun qoy. ulaş təkyəsin tut

ULAŞI : Turuz Dictionary

iləti. götürcə. götürcü. götürəc. götürüc. götrcü. götrəc. götrüc. götlüc. daşıt. nəqliyyə

ULAŞI : Turuz Dictionary

iləti. götürcə. götürcü. götürəc. götürüc. götrcü. götrəc. götrüc. götlüc. daşıt. nəqliyyə