Multilingual Turkish Dictionary

ULAŞIM

ULAŞIM : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulama. ulaşım. vəsl. izafə. zəmimə. təəllüq.
rabitə. irtibat.
qətə. qata. xət. şərit.
ulaşma. ərişim. gəlişim. yetişim. varış. barış. bitişmə. qavuşma. vasil olma. muvasilə.
nəqliyyat.
ha yolu ulaşımı: uçaqla daşıtım.
dəniz ulaşımı: dənizyolu

ULAŞIM : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulaşma. dəğir

ULAŞIM : Az Turkish Farsi

رابطه
نایلیت
وصول

ULAŞIM : Turkish Turkish

ulaşmak eylemi

ULAŞIM : Turkish Turkish

köyler, kentler, ülkeler arasında bir yerden bir yere gidişgeliş, °münakale,°muvasala, °temas

ULAŞIM : Turkish Turkish

ir şeyi bir yerden başka bir yere aktarma

ULAŞIM : Turkish French

transports, correspondance [la]