Multilingual Turkish Dictionary

ULAŞTI

ULAŞTI : Turuz Dictionary


sana nə duyqular yaraşdı, nə arzular ulaşdı, keçən ömür boşuna, daha gəlmirsana xoşuma. (gəlmirsana: gəlmirsən ha)

ULAŞTI : Turuz Dictionary


sana nə duyqular yaraşdı, nə arzular ulaşdı, keçən ömür boşuna, daha gəlmirsana xoşuma. (gəlmirsana: gəlmirsən ha)