Multilingual Turkish Dictionary

ULAŞTIRMAQ

ULAŞTIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

duyurmaq. yansılatmaq. yanğılatmaq. əksetdirmək.
yüksəltmək. çıxarmaq.
üst qata çıxar.
götürmək. daşımaq. ilətmək. nəql edmək.
ərgürmək. irgürmək. götürmək.
əriştirmək. ərdirmək.
iş çözmək, sona ulaştırmaq: iş bitirmək

ULAŞTIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

tapçurmaq. tapşırmaq. təslim edmək

ULAŞTIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulaşdırmaq.
dəğdirmək. vardırmaq. əriştirmək. ərgürmək. ərdirmək. yetiştirmək. qavuşdurmaq. vasil edmək.
götürmək. ilətmək. daşımaq. nəql edmək.
ilətmək. yetirmək. dəğirmək. götürmək. daşımaq. nəql edmək.
əriştirmək. gətirtmək. çatdırmaq. yetdirmək. yetiştirmək. cəlb etdirmək. girdirtmək. varışdırmaq. hasil etdirmək.
uğratmaq. düşürmək. raslatmaq. vardırmaq. bardırmaq. yollamaq. sevqedmək. göndərmək

ULAŞTIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulaşdırmaq.
evləndirmək.
tapşırma. nəqliyat.
ərişdirmək. irqürmək. irürmək. ərqürmək. ərürmək. yetişdirmək. çatdırmək. (ərürgən: yetirən).
qonaqlamaq. yığmaq. qondurmaq.
çatdırmaq. hazırlayıb yerləşdirmək.
tapşırmaq. isal edmək

ULAŞTIRMAQ : Turuz Dictionary

ulaşdırmaq. yergitmək. yeritmək. yürgütmək. yürütmək. göndərmək. salmaq. irsal edmək.
sav salmaq: sorağlatmaq. sorğalatmaq. xəbər göndərmək.
günəş issi, ışıq salan qaynaq

ULAŞTIRMAQ : Turuz Dictionary

ulaşdırmaq. yergitmək. yeritmək. yürgütmək. yürütmək. göndərmək. salmaq. irsal edmək.
sav salmaq: sorağlatmaq. sorğalatmaq. xəbər göndərmək.
günəş issi, ışıq salan qaynaq