Multilingual Turkish Dictionary

ULATI

ULATI : Arin Turkish Etimology Dictionary

rabit.
ulatı tel: rabit sim.
ulaştırıt. ilətit. daşıt. götürüt. köçürüt. köçrüt. köçürmə. çatırıt. yetirit. ərdirit. tikmə. dikmə. tikmət. dikmət. nəqliyyə. nəql aracı

ULATI : Arin Turkish Etimology Dictionary

böyütü. təkbir. öğüş. təqdis

ULATI : Turuz Dictionary

qarçav. qaraçav. nərsəni nərsiyə çatdıran arac

ULATI : Turuz Dictionary

qarçav. qaraçav. nərsəni nərsiyə çatdıran arac