Multilingual Turkish Dictionary

ULCAR

ULCAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

(ul < ulamaq: çatdırmaq).
buyruq. fərman. devlət yanınıdan verilən e;lan.
xəbər

ULCAR : Turuz Dictionary

çatcar. avcar. bulşar. qavşar. neçə nərsənin birləşdiyi, çatışdığı, avlaşdığı (birbirinə tutulduğu) yer. birləşik yer.
üç qolun ulçatı.
tuman ulcatı: tuman ağı.
dəmir yol avcarı.
yol avcarı: dört yol ağzı, birşimi

ULCAR : Turuz Dictionary

çatcar. avcar. bulşar. qavşar. neçə nərsənin birləşdiyi, çatışdığı, avlaşdığı (birbirinə tutulduğu) yer. birləşik yer.
üç qolun ulçatı.
tuman ulcatı: tuman ağı.
dəmir yol avcarı.
yol avcarı: dört yol ağzı, birşimi