Multilingual Turkish Dictionary

ULCATMAQ

ULCATMAQ : Turuz Dictionary

ulacıtmaq. rəbt vermək.
bunu ona ulacıtma.
onun mənə ulacıtma.
dağı daşı, ləpeynən dəvəni birbirinə ualacıtdı

ULCATMAQ : Turuz Dictionary

ulacıtmaq. rəbt vermək.
bunu ona ulacıtma.
onun mənə ulacıtma.
dağı daşı, ləpeynən dəvəni birbirinə ualacıtdı