Multilingual Turkish Dictionary

ULCAYLI

ULCAYLI : Turuz Dictionary

ulcaylı. ulcaytu. bulcaytu. qədəmli < qutumlu. uğurlu. günlü. alqayut. alqayıt. olcaylı. bolcaylı. olcaytı. bolcaytı. qutat. qutad. yaraş. yağaş. qutbax. ağdal. mutbax. xoşbəxt. xoşbəx. səadətli. kamran. tutuvar. tutulu. { (quot, qot). (alman): iyi}.
q

ULCAYLI : Turuz Dictionary

ulcaylı. ulcaytu. bulcaytu. qədəmli < qutumlu. uğurlu. günlü. alqayut. alqayıt. olcaylı. bolcaylı. olcaytı. bolcaytı. qutat. qutad. yaraş. yağaş. qutbax. ağdal. mutbax. xoşbəxt. xoşbəx. səadətli. kamran. tutuvar. tutulu. { (quot, qot). (alman): iyi}.
q