Multilingual Turkish Dictionary

ULCAYLIQ

ULCAYLIQ : Turuz Dictionary

ulcaylıq. olcaylıq. bolcaylıq. tutuluq. qutuğluq. qutöylik. qutaylıq. gönənik. gönənlik. günənik. günənlik. qutbaxlıq. qutbaxtlıq. mutbaxlıq. mutbaxtlıq. butbaxlıq. budbaxtlıq. yetivarlıq. yetvarlıq. qozbaxlıq. qudamıq. qutluluq. mutluluq. qutluq. qutuq

ULCAYLIQ : Turuz Dictionary

ulcaylıq. olcaylıq. bolcaylıq. tutuluq. qutuğluq. qutöylik. qutaylıq. gönənik. gönənlik. günənik. günənlik. qutbaxlıq. qutbaxtlıq. mutbaxlıq. mutbaxtlıq. butbaxlıq. budbaxtlıq. yetivarlıq. yetvarlıq. qozbaxlıq. qudamıq. qutluluq. mutluluq. qutluq. qutuq