Multilingual Turkish Dictionary

ULCAYMAQ

ULCAYMAQ : Turuz Dictionary

ulcaymaq. olcaymaq. bolcaymaq. qutalmaq. qutanmaq. mutalmaq. mutanmaq. butalmaq. butanmaq. mutlu olmaq. gönənmək. gönənikmək. günənmək. günənikmək. xoşbəxt olmaq. kamran olmaq. səadətə uğramaq

ULCAYMAQ : Turuz Dictionary

ulcaymaq. olcaymaq. bolcaymaq. qutalmaq. qutanmaq. mutalmaq. mutanmaq. butalmaq. butanmaq. mutlu olmaq. gönənmək. gönənikmək. günənmək. günənikmək. xoşbəxt olmaq. kamran olmaq. səadətə uğramaq