Multilingual Turkish Dictionary

ULQAN

ULQAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

ulğan.
uluq. uluğ. ulu. kətə. kalan. qonuq. böyük. əzim. yekə. kəbir. cəsim.
yetim. yetmiş. bitmiş. kəmalə irmiş. baliğ.
rəşid.
elxan. ulu. böyük. böğan

ULQAN : Turuz Dictionary

ulğan. uğlan. ulan. oğlan. olğan. yaraş. ağıdar. axıdar. sıypa. əsirgəməz. asırqamaz. yasırqamaz. acırqamaz. onğlu. uğruq. uluğ. bolcum. boldamaçı. əlibol. əlisaçığ. saçəlli. saçal. verəlli. berəlli. bərəlli. əlaçıq. əli açıq. qıyımlı. qıymal. əricən. ərigən. ərkinli. gənc oğlan. gəncin. iğdik. iyit. iğit. iğid. qonur. iyuq. özbaşdaq. çörəkli. verimçi. vergili. verimli. yarğın. yarğan. onqun. bağışlı. yenğ. yenik. yoşa könül. alçaq könül. alçaq ürək. engin ürək > enginrək. yenik könül > yenikönül. enik könül. enikürək. ürəyi alçaq. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. cəvanmərd. covmərd. comərd. səxi. xeyrxah. firutən. kərim

ULQAN : Turuz Dictionary

-ulğan etgi: böyük tə'sir

ULQAN : Turuz Dictionary

ulğan. böyük. saltan. önəmli. (vəsi'. həcim. büzürg. çəşmgir. bərcəstə).
ulğan utuq yetiklər: böyük nailiyyətlər.
ulğan işlər: böyük işlər.
ulğan söz: önəmli söz.
ulğan yol: ana yol

ULQAN : Turuz Dictionary

ulğan. ulu. böyük. yekə.
ulğan ölkələr

ULQAN : Turuz Dictionary

ulğan. çox.
ulğan quyandım: çox sevindim. (quyanmaq: sevinmək)

ULQAN : Turuz Dictionary

ulğan. ulu. kəbir. böyük

ULQAN : Turuz Dictionary

ulğan. uğlan. ulan. oğlan. olğan. yaraş. ağıdar. axıdar. sıypa. əsirgəməz. asırqamaz. yasırqamaz. acırqamaz. onğlu. uğruq. uluğ. bolcum. boldamaçı. əlibol. əlisaçığ. saçəlli. saçal. verəlli. berəlli. bərəlli. əlaçıq. əli açıq. qıyımlı. qıymal. əricən. ərigən. ərkinli. gənc oğlan. gəncin. iğdik. iyit. iğit. iğid. qonur. iyuq. özbaşdaq. çörəkli. verimçi. vergili. verimli. yarğın. yarğan. onqun. bağışlı. yenğ. yenik. yoşa könül. alçaq könül. alçaq ürək. engin ürək > enginrək. yenik könül > yenikönül. enik könül. enikürək. ürəyi alçaq. qusqa. qozqa. qoyac. qoytac. quyac. quytac. cəvanmərd. covmərd. comərd. səxi. xeyrxah. firutən. kərim

ULQAN : Turuz Dictionary

-ulğan etgi: böyük tə'sir

ULQAN : Turuz Dictionary

ulğan. böyük. saltan. önəmli. (vəsi'. həcim. büzürg. çəşmgir. bərcəstə).
ulğan utuq yetiklər: böyük nailiyyətlər.
ulğan işlər: böyük işlər.
ulğan söz: önəmli söz.
ulğan yol: ana yol

ULQAN : Turuz Dictionary

ulğan. ulu. böyük. yekə.
ulğan ölkələr

ULQAN : Turuz Dictionary

ulğan. çox.
ulğan quyandım: çox sevindim. (quyanmaq: sevinmək)

ULQAN : Turuz Dictionary

ulğan. ulu. kəbir. böyük