Multilingual Turkish Dictionary

ULQANMAQ

ULQANMAQ : Turuz Dictionary

ulğanmaq. informasya almaq. informə edilmək. xəbərdar olmaq

ULQANMAQ : Turuz Dictionary

ullanmaq. kavalmaq. kavalqanmaq. öpünmək. qopunmaq. böbürlənmək. övünmək. övüngənmək. göstəşinmək. gözdəğinmək. köklənmək. kökənmək. şişinmək. koskoslanmaq. qobanmaq. qobalmaq. qopanmaq. qopalmaq

ULQANMAQ : Turuz Dictionary

ullanmaq. gərçilənmək. gərçinmək. kərçilənmək. kərçinmək. övünmək. öpünmək. göstəşinmək. gözdəğinmək. qopunmaq. böbürlənmək. köklənmək. kökənmək. şişinmək. koskoslanmaq. qobanmaq. qopanmaq

ULQANMAQ : Turuz Dictionary

ulğanmaq. informasya almaq. informə edilmək. xəbərdar olmaq

ULQANMAQ : Turuz Dictionary

ullanmaq. kavalmaq. kavalqanmaq. öpünmək. qopunmaq. böbürlənmək. övünmək. övüngənmək. göstəşinmək. gözdəğinmək. köklənmək. kökənmək. şişinmək. koskoslanmaq. qobanmaq. qobalmaq. qopanmaq. qopalmaq

ULQANMAQ : Turuz Dictionary

ullanmaq. gərçilənmək. gərçinmək. kərçilənmək. kərçinmək. övünmək. öpünmək. göstəşinmək. gözdəğinmək. qopunmaq. böbürlənmək. köklənmək. kökənmək. şişinmək. koskoslanmaq. qobanmaq. qopanmaq